İnanç Lisesi Mezunlar Derneği (“İnanç Mezun”), 1993 yılında merhum Mehmet Sezai Türkeş’in İnanç Lisesi adıyla kurduğu, daha sonrasında ise Türk Eğitim Vakfı tarafından devralınarak TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (“TEVİTÖL”) olarak serüvenine devam eden TEVİTÖL’ün farklı yıl gruplarına mensup mezunlarca 2018 yılında kuruldu.

İnanç Mezun’un en temel amacı, farklı çevrelerden gelmesine rağmen TEVİTÖL’ün sağladığı eğitimde fırsat eşitliği ve yatılılık sayesinde okul arkadaşlarıyla ortak bir tarih inşa edebilmiş ve hatta onlarla bir aile olabilmiş tüm TEVİTÖL mezunlarını bir araya getirerek, bu camianın hem sosyal hem profesyonel alandaki dayanışmasını hayat boyu en üst seviyede tutmaktır.

İnanç Mezun, gelecekteki üyelerinin de mevcut mezunlar gibi lise öğrenimleri boyunca fırsat eşitliği içerisinde üstün yetenekli çocuklara özel bir eğitim almalarını desteklemektedir. Bu gayeyle derneğimiz, mevcut üyelerinin arasındaki iletişimi ve dayanışmayı pekiştirmenin yanı sıra, her daim TEVİTÖL öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeye devam edecektir. 

Biz, aradaki yaş hatta kuşak farklarına rağmen her biri aynı sıralardan, aynı ranzalardan geçmiş, aynı “hayal pencereleri”nden dünyaya bakmış TEVİTÖL mezunlarıyız. Okulumuzun ilk mezunlarını verdiği 2000 yılından bu yana her gün daha da büyüyen bu ailenin tüm mensuplarını İnanç Mezun çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz!