Üyelikle ilgili izlenmesi gereken adımlar sırasıyla şunlardır:

1-Online üyelik formunun doldurulması

2-Bilgilendirme mesajında bulunan resmi üyelik formunun doldurulması

3-Resmi formun taranarak online olarak derneğe iletilmesi

4-Resmi formun elden/kargo aracılığıyla derneğe iletilmesi

5-Üyeliğin Yönetim Kurulu tarafından ilan edilmesi