Sezai Türkeş ile birlikte İnanç Vakfının da vakıf senedini yazmış olan Av. H. Suat Ballar ile birlikte, yıllar sonra Sezai Bey’in torunları olarak derneğimizin tüzüğünü tekrar birlikte hazırladık.

İnanç Lisesi Mezunlar Derneği, aynı zamanda okulumuzun kurucusu Sayın Sezai Türkeş’in ölüm yıl dönümü olan 30 Ağustos 2018 tarihinde kurulmuştur. Derneğimiz, İnanç Lisesinin kuruluş mirasını koruma ve tüm camiasını birleştirme amacını taşımaktadır. İnanç Lisesi Mezunları Derneği olarak, ortak değerleri paylaşan İnanç mezunlarını bir çatı altında toplamak, paylaşım ve dayanışmaya dayalı “İnanç ruhunun” korunması ve geliştirilmesi hedefiyle yola çıkmış bulunmaktayız.

Bu hedefe yönelik olarak derneğimiz tarafından:

  • Mezunları bir araya getirerek aralarındaki iletişim ve dayanışmanın sürekliliğini sağlayacak etkinlikler,
  • Mezunlarla öğrenciler arasındaki iletişimi ve yardımlaşmayı güçlendirecek projeler,
  • Gelir getirici ve/veya okula destek olmak amacını taşıyan çalışmalar ve kampanyalar,

tasarlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.